top of page

Advocaat handelscontracten en -documenten Aalst

Advocaat Ondernemingsrecht Handelsrecht Aalst

Advocaat handelsrecht Aalst - Bent u op zoek naar een goede advocaat handelsrecht in Aalst? Wij helpen u bij conflicten of andere problemen die betrekking hebben op het handelsrecht. Bij voorkeur preventief met degelijk juridisch advies en bemiddeling, maar als het toch onvermijdelijk is, in de rechtszaal. Wij hebben veel kennis en ervaring en helpen u altijd snel en effectief. De grootste kwaliteit van ons kantoor is dan ook dat we u snel te woord staan. 

Goede handelscontracten zijn van essentieel belang in het handelsverkeer. Hierbij valt te denken aan handelsagentuur en -distributie, concessie, franchise/zelfstandige dienstverlening, niet-concurrentiebeding, ICT- contracten, leasing-  en verkoopsovereenkomsten (roerend en onroerend),….

Anderzijds mag ook het belang van andere handelsdocumenten zoals algemene in- en verkoopsvoorwaarden, factuurvoorwaarden, bestelbonnen, offertes,… niet worden onderschat.

In het algemeen helpen wij u bij alle aspecten die hiermee verband kunnen houden, zoals schadevergoeding bij niet-(tijdige) uitvoering van overeenkomsten, eigendomsvoorbehoud, de ontbinding van overeenkomsten,...

 

Ons kantoor staat u dan ook deskundig bij voor het opstellen en het nazicht van al deze handelsdocumenten en -contracten.

 

Daarnaast staan wij u ook bij voor elk geschil of procedure die u mocht hebben met betrekking tot uw handelscontracten.

 

 

 

Advocaat vennootschapsrecht Aalst - Bent u aandeelhouder in een vennootschap, wenst u dit te worden/een vennootschap op te richten? Dienen uw statuten opgesteld en/of nagekeken te worden?

 

Wenst u uw aandelen over te dragen, al dan niet in het kader van familiale opvolging? Doet er zich een geschil voor tussen de aandeelhouders of wenst u advies inzake (een vordering inzake) bestuurdersaansprakelijkheid, dan kan u terecht op ons kantoor voor professionele bijstand en raad in een (al dan niet gerechtelijke) procedure.

 

 

 

 

 

 

Advocaat insolventierecht Aalst - Wordt u geconfronteerd met de betalingsachterstand of het faillissement van uw klanten?

 

Verkeert uzelf in financiële moeilijkheden en wenst u het faillissement of een gerechtelijke reorganisatie op basis van de Wet Continuïteit Ondernemingen aan te vragen?

 

Meer informatie vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

Advocaat consumentenrecht Aalst - Ondervindt u hinder van oneerlijke of verboden marktpraktijken van uw concurrenten of derden? 

 

Of wenst u als ondernemer advies over (vergelijkende) reclame, overeenkomsten met consumenten (B2C), promoties, prijsaanduiding, wij kunnen u hierin bijstaan.

 

Advocaat Vennootschapsrecht Aalst

Advocaat Insolventierecht Aalst

Advocaat Marktpraktijken- en consumentenrecht Aalst

Contactgegevens

Karel van de Woestijnestraat 4
9300 Aalst

T. 053-78.50.04
F. 053-78.66.83

E. info@stevens-wallace.be

bottom of page