top of page

Advocaat incasso Aalst

Incasso invordering factuur advocaat

Advocaat Incasso Aalst - Uw facturen worden niet betaald? Bent u op zoek naar een goede advocaat om uw facturen in te vorderen over het ganse land? Als advocatenkantoor heeft Stevens & Wallace tonnen juridische expertise in huis en daarmee zetten we invorderingsprocedures op van begin tot einde.

Het inschakelen van Stevens & Wallace Advocaten voor eenvoudige incasso kost u in principe helemaal niets! Wij gaan binnen 24 uur aan de slag met uw vordering en we krijgen het merendeel van de vorderingen vrijwel probleemloos betaald.

En als we toch moeten dagvaarden, dan verhalen we de kosten hiervan op uw debiteur. Wij doen alle mogelijke moeite voor het geld waar u recht op heeft, dus ook voor kleine bedragen. Zonder dat het u geld of uw nachtrust kost…

Mail ons simpelweg alle gegevens door en upload de bijbehorende documenten. Zo makkelijk is het!

Zo voeren we procedures op maat, helemaal toegespitst op uw behoeften.

 

Onbetaalde facturen zijn niet enkel een grote bron van ergernis voor u als ondernemer, maar hebben een impact op de rendabiliteit van uw onderneming en kan in sommige gevallen zelfs het voortbestaan van uw onderneming in het gedrang brengen.

Waar een incasso-bureau dikwijls stopt indien geen betaling bekomen wordt, staan wij u bij doorheen het gehele invorderingstraject, aangezien alleen een advocaat dit van A tot Z kan doen.

Daarom zijn wij van oordeel dat een adequate en snelle invordering van openstaande facturen de kans op een maximale recuperatie (waarbij de kosten verhaald worden op de wanbetaler) garandeert en zulks via een gestroomlijnd incassoproces.

Om die reden geven wij de voorkeur om samen te werken met een aantal vaste gerechtsdeurwaarders, van wie wij weten dat zij accuraat en efficiënt optreden en niet met zich laten sollen.

 

Bij het normale, minnelijke traject wordt de debiteur eerst aangemaand (indien het dossier volledig is, in principe binnen de 24 uur). Hoewel in deze fase meestal tot spontane betaling wordt overgegaan, zal bij niet-betaling onmiddellijk worden gedagvaard.

 

Het versnelde traject impliceert een onmiddellijke (aanmaning-)dagvaarding, waarbij de debiteur bij niet-betaling, onmiddellijk zal dienen te verschijnen voor de rechtbank.

Indien u het wenst, kan een voorafgaandelijk solvabiliteitsonderzoek gebeuren.

Zo er aanwijzingen zijn dat de solvabiliteit van de debiteur gevaar loopt, kunnen er bewarende beslagmaatregelen worden getroffen.

Zoals hoger gemeld, kost een eenvoudige incasso U in principe niets (ev. behalve bij faillissement van tegenpartij, waarbij het ereloon wordt gemilderd). Het ereloon i.v.m. de incassodossiers wordt begroot volgens het waardetarief, hetgeen eventueel kan worden aangepast in geval van een vaste samenwerking (abonnement,...). Zo kan het schadebeding en/of interesten volstaan om onze kosten te dekken al dan niet in combinatie met de u toekomende rechtsplegingsvergoeding, waarop U gerechtigd bent bij het opstarten van een gerechtelijke procedure. Vandaar ook het belang van goede factuurvoorwaarden, welke wij adviseren en redigeren waar nodig, alsook hun tegenstelbaarheid (verschillend ngl. B2B en B2C).

Wij vorderen ook in in het buitenland. Om eenvoudiger (goedkoper en sneller) in te vorderen, is een aanpassing van uw algemene voorwaarden geen overbodige luxe (zo kan u bijvoorbeeld de toepassing van het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken kiezen).

U leest het, U kan genieten van onze ruime ervaring inzake debiteurenbeleid en -bescherming, het uitwerken van creatieve oplossingen bij wanbetaling, het opstellen van afbetalingsovereenkomsten.

Een analyse betreffende uw specifiek dossier inzake debiteurenbeheer?

Contacteer ons en u ontvangt van onze advocaten een eerste inschatting betreffende uw concreet dossier. Gelieve uw facturen en algemene voorwaarden toe te voegen bij deze mail, zodat we een efficiënte dienstverlening kunnen garanderen.

 

 

Contactgegevens

Karel van de Woestijnestraat 4
9300 Aalst

T. 053-78.50.04
F. 053-78.66.83

E. info@stevens-wallace.be

bottom of page