top of page

Advocaat Insolventierecht Aalst

Advocaat Insolventierecht Aalst - U bent op zoek naar een gespecialiseerde advocaat insolventierecht in Aalst? Dan heeft u gevonden wat u zoekt!  Stevens & Wallace Advocaten heeft heel veel ervaring en kennis in huis en werkt snel en effectief. Zo staat Mr. Samuel STEVENS op de lijst van curatoren bij de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Dendermonde.

Het kantoor begeleidt ondernemingen in moeilijkheden en staat cliënten bij die geconfronteerd worden met insolvabiliteit van debiteuren zoals o.m. faillissement en bij bescherming tegen schuldeisers onder de WCO (wet op de continuïteit ondernemingen)​.

Wij kunnen U ook bijstaan om een aangifte in het passief van het faillissement in te dienen en de curator te helpen/bij te sturen waar nodig.

 

Betwistingen met curatoren over hypotheken, voorrechten, pand (op handelsfonds), borgtochten, schuldvergelijking, geldigheid van handelingen en betalingen verricht voor het faillissement (zgn. verdachte periode),...

 

Ook inzake de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en vennoten, kunnen wij U bijstaan.

Indien uw onderneming financiële moeilijkheden kent, kan de aanvraag van een WCO-procedure (Wet Continuïteit Ondernemingen) eventueel een oplossing bieden.

Een WCO-procedure is een procedure voor de Rechtbank van Koophandel die tot doel heeft om ondernemingen in moeilijkheden - die nog voldoende potentieel hebben om een doorstart te maken - te redden van een faillissement.

 

In eerste instantie biedt de aanvraag (lees: vanaf de neerlegging van het verzoekschrift op de griffie) tot de WCO-procedure u vrijwel meteen bescherming tegen uw schuldeisers .

 

Praktisch gezien betekent dit dat de stroom van gerechtsdeurwaarders, uitvoerende beslagen (bijvoorbeeld  BTW, RSZ, sociale bijdragen,...) vrijwel meteen kan worden stopgezet. Dit heeft ook als grote voordeel dat alle bijkomende kosten (deurwaarderskosten) in dit verband een halt wordt toegeroepen.

Vervolgens geeft de rechtbank u  enkele maanden ademruimte om de zaken structureel aan te pakken en een gedegen herstelplan voor te bereiden, hetgeen daarna moet worden voorgelegd aan de schuldeisers, welke er hun eventueel akkoord ter goedkeuring moeten aan geven.

 

De stemming op de rechtbank over dit herstelplan vindt plaats op een datum bepaald door de rechtbank.

 

Een herstelplan is goedgekeurd door de schuldeisers indien aan twee cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

1/ De meerderheid van de aanwezige schuldeisers stemt voor;

2/ Deze voor-stemmers vertegenwoordigen ook de helft van alle schuldvorderingen van de schuldeisers die aanwezig zijn (met de afwezige schuldeisers die afwezig zijn wordt dus geen rekening gehouden).

Ook de rechtbank moet haar instemming met dit akkoord geven (“homologatie”); zij gaat na of het plan de openbare orde niet schendt en of de procedure al dan niet correct werd nageleefd.

 

Indien het herstelplan wordt goedgekeurd dient het strikt te worden nageleefd. Gebeurt dit niet, zal het worden ingetrokken en volgt alsnog het faillissement.

 

Een WCO-procedure vereist teamwerk, met u als ondernemer, uw accountant en uw advocaat in de hoofdrol.

 

Wilt u hierover meer informatie, aarzel dan niet om ons te contacteren, zodat voor uw specifiek dossier kan worden toegelicht wat de voordelen, maar ook de nadelen, van de procedure zijn.

 

 

Contactgegevens

Karel van de Woestijnestraat 4
9300 Aalst

T. 053-78.50.04
F. 053-78.66.83

E. info@stevens-wallace.be

bottom of page