top of page

Tarieven

GOEDE, DUIDELIJKE AFSPRAKEN INZAKE ERELONEN EN KOSTEN

Vaak wordt de vraag gesteld: "hoeveel kost een advocaat?" of “hoeveel zal deze procedure kosten?”.

Dergelijke vragen zijn - behalve in bepaalde specifieke gevallen of overeengekomen abonnementen - moeilijk exact te beantwoorden, aangezien veel afhangt van externe factoren, welke vooraf niet of moeilijk inschatbaar zijn (verloopt de procedure verstek of op tegenspraak, dienen er al dan niet besluiten te worden opgemaakt, het aantal en de duur van zittingen,…).

Omdat wij bij Stevens & Wallace Advocaten streven naar absolute transparantie, zowel inzake prestaties als inzake erelonen en kosten, leggen wij bij het eerste gesprek alle kaarten op tafel, zodat U vooraf een inschatting kan maken van wat het U ongeveer zal kosten.

Wij bespreken ook of het kosten-batengewijs nuttig is om een procedure op te starten, zodat U achteraf niet met een slecht gevoel of financiële verrassing achterblijft.

 

In sommige gevallen kan een forfaitair bedrag afgesproken worden: voor zelfstandigen en ondernemingen zijn er speciale abonnementsformules en hieraan gekoppelde tarieven.

Ook in andere gevallen kan in sommige gevallen een forfait afgesproken worden: zo kan een procedure tot uitzetting van uw huurder wegens achterstallen of contractuele wanprestatie voor een forfait gevoerd worden of kan een verzoekschrift echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) worden opgesteld voor een forfait dat lager ligt dan bij de notaris!

 

Aangezien ieder dossier verschillend is, kan met dossiers met een beperktere inzet en/of belang rekening worden gehouden en kunnen gunsttarieven worden aangeboden. Het is dan ook aangewezen om hieromtrent op voorhand overleg te plegen. 

 

Het kantoor maakt algemeen een onderscheid tussen erelonen voor juridische prestaties, administratieve kosten en kosten aan derden (welke door het kantoor worden voorgeschoten).

 

Bij de opening van een dossier wordt een eerste voorschot gevraagd. Bij het afsluiten van het dossier wordt een eindafrekening van erelonen en kosten opgesteld met gedetailleerde vermelding van alle prestaties. U kunt ten allen tijde een overzicht bekomen van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten. Indien gewenst kan ook met het kantoor afgesproken worden om op maandelijkse basis of per kwartaal een gedetailleerde tussentijdse factuur te ontvangen

 

 

Soms kost een advocaat U niets! 90% van de bestuurders van een motorvoertuig heeft, naast de BA-verzekering, ook een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Vaak weet men zelfs niet dat deze verzekering zowel de kosten van uw advocaat als van uw raadsgeneesheer en de door de rechtbank aangestelde gerechtsdeskundige dekt. 

Sommige polissen dekken zelfs de gerechtskosten in geval van een veroordeling door de Politierechtbank (inclusief de bijdrage aan het Slachtofferhulpfonds).

Ook andere verzekeringen dekken vaak de kosten welke verbonden zijn aan het voeren van een juridische procedure. Denk in die zin aan een brandverzekering in geval van brand- of waterschade: zowel de kosten van uw advocaat als van de (gerechts- en/of eigen) deskundige zullen gedragen worden door uw verzekeraar.

Uw familiale verzekeraar dekt bijvoorbeeld de kosten wanneer u het slachtoffer was van een inbraak of slagen en verwondingen of indien uw minderjarig kind iets mispeuterd zou hebben.

In sommige polissen staat een clausule 'onvermogen tegenpartij', waarbij uw verzekeringsmaatschappij u uitbetaalt indien de tegenpartij insolvabel zou zijn.

​Daarnaast bestaat ook een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering, welke u ook in contractuele geschillen kan aanwenden.

U neemt best contact met ons op om dit allemaal eens te overlopen en bespreken.

 

Contactgegevens

Karel van de Woestijnestraat 4
9300 Aalst

T. 053-78.50.04
F. 053-78.66.83

E. info@stevens-wallace.be

bottom of page