top of page

Familierecht

Familierecht advocaat aalst

Familierecht is de zeer ruime noemer voor alle problemen die zich binnen het gezin en, bij uitbreiding, de familie kunnen voordoen.

 

ECHTSCHEIDING

 

Uw relatie kent echtelijke moeilijkheden? Ongetwijfeld zit u met tal van vragen.

Is een echtscheiding écht de enige oplossing of bestaan er andere oplossingen, wat met bemiddeling, wat bij dringende situaties en partnergeweld,...

 

Zal ik mijn kinderen minder zien na een echtscheiding of heb ik 'recht' op een gelijkmatig verdeelde huisvesting (zogenaamde "week-weekregeling"), wat met het onderhoudsgeld/alimentatie of een kindrekening, ...

 

Ook in het kader van de vereffening-verdeling zijn er tal van vragen: wat moet er gebeuren met de gezinswoning en de meubels en andere roerende goederen, moet er een woonstvergoeding betaald worden?

 

Wat zijn de voor- en nadelen van een bepaald huwelijkscontract?

ERFRECHT

Wat bij discussie omtrent een erfenis? Waarop ben ik gerechtigd? Heeft u een vermoeden dat het testament vervalst werd? Hoe kan ik een erfgenaam onterven,...

Is een openbare verkoop de enige mogelijkheid voor het ouderlijk huis, wat met het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot?

Ook wanneer u t.g.v. een overlijden in een onverdeeldheid komt te zitten, kunnen wij u adviseren en begeleiden om hier op een elegante en snelle manier uit te geraken.

JEUGDRECHT

 

Wanneer uw zoon of dochter bepaalde strafrechtelijke inbreuken gepleegd heeft, kan het voorkomen dat deze (en u als burgerlijke aansprakelijke partij) zich moet verantwoorden voor de Jeugdrechtbank ('MOF', een als misdrijf omschreven feit). Hoe verloopt deze procedure, welke sancties kunnen worden opgelegd (hergo, plaatsing, andere maatregel,...).

 

Bij een POS (problematische opvoedingssituatie)/VOS (verontrustende opvoedingssituatie) is het eveneens nuttig u te laten bijstaan.

 

 

Contactgegevens

Karel van de Woestijnestraat 4
9300 Aalst

T. 053-78.50.04
F. 053-78.66.83

E. info@stevens-wallace.be

bottom of page